The biggest mistake of my life. (Punishment piece)

Neonverket The biggest mistake of my life ble laget til utstillingen Drawing for Freedom på Akershus kunstsenter i 2016. Prosjektet Drawing for Freedom var et samarbeid mellom Den norske Helsingforskomiteen og Kunstakademiet i Oslo ved undertegnede og 20 studenter. Målet var å sette fokus på politiske fanger i Europa og Aserbaijan spesielt, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Neonverket The biggest mistake of my life er basert på historien til den Aserbaijanske menneskerettighetsaktivisten Shahin Novruzlu. På bakgrunn av påstander om besittelse av narkotika ble han dømt til 6 års fengsel, og i en alder av bare 17 år var Novruzlu den yngste politiske aktivisten som har vært fengslet. Etter 19 måneder ble han løslatt på bakgrunn av et brev der han under sterkt press ble tvunget til å skrive at han aldri har vært, eller vil være medlem av noen politisk organisasjon. Setningen The biggest mistake of my life er hentet fra brevet.

Drawing for Freedom catalogue pdf