Museet for Samtidskunst, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo
Birth of Liquid Anxieties, Museet for Samtidskunst, 2002